Kalendarium

Onlinemöte för att diskutera LSS-utredningens betänkande

Nationellt kompetenscentrum anhöriga bjuder in till ett onlinemöte för att diskutera betänkandet "Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen". Nka kommer...

30
okt

Anhörigriksdagen 2020

Anhörigriksdagen 2020 skulle ha anordnats på Karlstad Congress Culture Centre, men på grund av coronapandemin kommer eventet i stället att hållas digitalt. ...

3
nov

Nationell nätverksträff

Den Nationella nätverksträffen för ansvariga inom regioner för Barn som anhöriga anordnas i år den 5-6 november. Årets nätverksträff kommer att fokusera på hur...

5
nov

Webbinarium: Leva livet medan det pågår - Livets slut – och efteråt

Nationellt kompetenscentrum anhöriga gör en serie webbinarium kring frågor som rör livet och döden.  För personer med flerfunktionsnedsättning är livet ofta skört och...

10
nov

Inspirationsdag om anhörigstöd 2020

Den 13 november bjuder NSPH, Nka, Riksförbundet Hjärnkoll, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan in till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psyki...

13
nov

Barnrättsdagarna 2020

Barnrättsdagarna 2020 "Varje barns rätt till utveckling" kommer att genomföras som en digital konferens med livesändningar den 23 november och möjlighet att ta del av...

23
nov

Webbinarium: Anhörigskap i perspektiv – del 1

Vem är anhörig? Det enklaste svaret är att det är en människa i relation till en närstående med vård- och omsorgsbehov. Men i mötet med varje enskild människa döljer d...

24
nov

Utbildning i BRA-samtal

Stiftelsen Allmänna Barnhuset erbjuder utbildningar i BRA-samtal. BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, regioner och idéburna organisationer i...

5
feb

International Young Carers Conference

Den 3-4 maj 2021 arrangeras den 3:e Internationella "Young Carers" konferensen "Identify, Support, Listen to young carers" i Bryssel. Konferensen skulle egentligen ha...

3
maj