Få inspiration, kunskap och motivation att förbättra stödet till anhöriga!

Inspirationsdag om anhörigstöd

Inspirationsdag om anhörigstöd

NSPH och Nka bjuder tillsammans med Riksförbundet Hjärnkoll, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan in till en inspirationsdag om hur vi kan förbättra stödet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Dagen bjuder på inspirerande föredrag om stöd- och samtalsgrupper, berörande Hjärnkoll-föreläsningar, statusläget för den nationella anhörigstrategin samt aktuella exempel på hur kommuner arbetar framgångsrikt med anhörigstöd.

Inspirationsdagen vänder sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Tid: 15 november 2019, klockan 9.50 – 16.00
Plats: Scandic Alvik, Bromma
Pris: 800 kronor inkl. kaffe och lunch. Brukardeltagare 300 kronor.
Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas på en annan person.

Sista anmälningsdatum till konferensen är 6 november.

Glöm inte att anmäla dig här: http://bit.ly/NSPHanmälanAnhörigkonferens
Om evenemanget på vår hemsida: http://bit.ly/NSPHanhörigkonferens
Direktlänk till programmet : http://bit.ly/NSPHanhörigProgram
Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/988386568159486

Program

09.30 – 09.50 Registrering och kaffe

09.50 – 10.00 Välkommen och introduktion Anki Sandberg, ordförande, NSPH

10.00 – 10.20 Hjärnkollambassadör om eget anhörigskap Jenny Atho

10.20 – 10.50 Nationell anhörigstrategi inkl. arbetet med unga omsorgsgivare Lennart Magnusson, verksamhetschef och forskare, Nka

10.50 – 11.10 Bensträckare

11.10 – 12.00 Vi kan och vill förbättra Anhörigkonsulenter delar erfarenheter; Mikael Nylander, Danderyds kommun, Pia Nilsson, Ekerö kommun

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.40 Stöd till föräldrar med egen funktionsnedsättning Elisabeth Gunnars, projektledare Familjelyftet, Riksförbundet Attention

13.40 – 14.00 Stöd till den som står nära någon med missbruk Stefan Brené, Socialstyrelsen

14.00 – 14.20 Erfarenheter av missbrukande son Anna Bergfors, förälder, läser egna dikter

14.20 – 14.40 Kaffe och möjlighet till nätverkande

14.40 – 15.15 Stöd- och samtalsgrupper Anna-Maria Lundberg, Studieförbundet Vuxenskolan

15.15 – 15.55 Att finna sin egen väg Leneh, föreläsare som med tal och musik belyser egna anhörigerfarenheter

15.55 Avslutning

Senast uppdaterad 2019-10-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson