International Young Carers Conference 2021

Den 3-4 maj 2021 arrangeras den tredje internationella konferensen Young Carers Conference, "Identify, Support, Listen to young carers" i Bryssel. Konferensen skulle egentligen ha anordnats den 16-17 november 2020 men blev framflyttad på grund av coronapandemin. Konferensen arrangeras av Nka, Linnéuniversitetet och Eurocarers.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Madeleine Buchner, founder Little Dreamers Australia

Den andra internationella konferensen om unga omsorgsgivare (som hölls 28–31 maj 2017 i Malmö, Sverige) fokuserade på temat "Every Child has the Right to..."  

Nyckelpersoner från olika områden och från hela världen enades om att unga omsorgsgivare skulle kunna åtnjuta samma rättigheter som alla andra barn och påpekade att den vision som lagts fram i FN: s barnkonvention fortfarande är långt ifrån verklighet för många unga omsorgsgivare.

Den tredje internationella Young Carers konferensen kommer att bygga vidare på dessa slutsatser och kommer att reflektera över de konkreta åtgärder som krävs för att göra det möjligt för unga omsorgsgivare att nå sin fulla potential.

Behovet av att "IDENTIFIERA, STÖDJA OCH LYSSNA TILL UNGA OMSORGSGIVARE" är de viktigaste rekommendationerna som identifierats av unga omsorgsgivare själva under den föregående konferensen och detta innebär deltagande av ett brett spektrum av intressenter.

Forskning, policy, praxis, lagstiftning och "förstahands" erfarenheter kring dessa huvudteman kommer därför att delas för att stärka ömsesidigt lärande bland intressenter och länder.

Deltagarna förväntas lära sig om strategier som implementerats i olika länder (vad som fungerade, vad som inte fungerade, vad som kan replikeras) för att gå vidare i klassificeringen av medvetenhet i landet och policyrespons till unga vårdare (Leu & Becker, 2016). På så sätt kan vi gå vidare i vår vision: en där unga vårdgivare fullt ut kan njuta av de mänskliga rättigheterna de har rätt till.

Call for abstract

Om du vill bidra med att dela din nuvarande forskning, policyinitiativ, innovativ praxis, lagstiftning eller personlig erfarenhet, skicka ett abstrakt.

Klicka här för att läsa mer om hur du skickar in ditt abstract

Konferensen arrangeras av Eurocarers, Linnéuniversitet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

 

 Läs mer om konferensen på Eurocarers webbplats

Senast uppdaterad 2019-12-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson